Annulering van Containerplaatsing:

Indien u uw containerbestelling wenst te annuleren, vragen wij u vriendelijk dit ten minste 48 uur voor de geplande plaatsing te doen door direct contact met ons op te nemen via telefoon. Dit stelt ons in staat om onze planning tijdig aan te passen en onnodige plaatsingen te voorkomen. Bij gebrek aan een tijdige annulering, zullen wij de container zoals gepland plaatsen.

Herroepingsrecht na Levering:

U heeft het recht uw bestelling te herroepen binnen 24 uur na levering van de container(s), onder de voorwaarde dat de container volledig leeg is. Indien u besluit gebruik te maken van dit recht, zullen de extra kosten voor het ophalen van de container(s) in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn gebaseerd op de huidige marktprijs en zullen expliciet van het teruggestorte aankoopbedrag in mindering worden gebracht.

Kosten en Terugbetaling:

De exacte ophaalkosten worden vooraf gecommuniceerd en duidelijk gespecificeerd. De terugbetaling van het aankoopbedrag, na aftrek van de ophaalkosten, geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum.